• ELS BLOCS. Què és un bloc?


El bloc és un diari interactiu personal a Internet. Un bloc es va construint amb cada article que publiquem , cada missatge o article té data de publicació, de manera que la persona que escriu (blocaire, blogaire o bloguista) i les que llegeixen puguin seguir tot el que s'ha publicat i editat.
Els lectors poden escriure comentaris (si l'autor ho permet) i aquest, al seu torn, donar-los resposta.
Cada bloc té el seu propi tema i n'hi ha de tipus personal, econòmic, periodístic, tecnològic, educatiu, polític, etc.
Educativament, hem de veure el bloc com un mitjà de comunicació que enriqueix les interaccions entre els alumnes, amb el professor i sobretot, afavoria aprenentatges actius.
El bloc és l'hereu de la premsa escolar i de la correspondència entre centres. El bloc integra diverses aplicacions que milloren l'elaboració textos es a dir podem enriquir l'article amb: fotografies, videos, àudio, mapes, línies del temps, presentacions... a més de l’escriptura. (Wikipèdia).
Presentació blocs amb blogger
Enllaç blogger
Tutorial blogger

Enllaç bloc xtec
Tutorial blocs xtec
Ajuda bloc-xtec

Enllaç sobre WordPress
Manual WordPress 2.7Wiki sobre els blocs i les seves aplicacions
Tipus de blocs educatius:

1. Bloc de matèria = contenedor de recursos, links… guia i complement de les classes.
2. Bloc d’aula = on l'alumnat pot escriure
3. Bloc de centre = espai de notícies
4. Bloc de tutoria = eina de comunicació família-escola
5. Bloc de coordinació intercentres = Coordinació LIC
6. Bloc personal = espai de reflexió sobre temes d’educació

APLICACIONS DIDÀCTIQUES DELS BLOCS

Concretament, alguns usos a l'aula serien:
 • Potenciar la cerca d’informació relacionada amb un tema, provocar la reacció o participació dels estudiants, exposar un tema treballat a l’aula, destacar la rellevància d’un tema, etc.
 • Proporcionar motius per a la publicació d’articles on treballar i millorar la participació dels nostres estudiants.(la notícia del dia, el contrast d’opinió ,una pluja d’idees sobre un tema, etc)
 • Recollir opinions en relació amb un tema curricular.
 • Portafoli de l'alumne/a.
Tutorial molt útil al voltant dels blocs educatius. Dóna idees per a la seva explotació.

BLOCS


Blocs de LLengua

Re(paso) de lengua
Pizarra Dixital
Think in English

Blocs de Aula - Infantil

Aula Blogue
Els dofins de la riera
Mi sala de 5

Blocs de Aula - Primaria

Noticias del Aula 6ºB
Sexto Canal
Aula d’acollida

Blocs de Aula - Secundaria

IES El Álamo GES
Escoita… Escucha
Audioblog Suances

Blocs de Professors/Professores

Abecedaris - Matilde Martínez

Arran de pupitre - Ramon Barlam

Bitàcola de classe - Gertrudis Carreras - Maó

Bloc d'Àngels

Bloc de llengua - J.S. Cid Catal

Català fàcil - Núria Bosch

Comentari de text. PAU - Mercè Durà

external image HNL_Wiki_Wiki_Bus.jpg
Wiki-Wiki Bus a l'aeroport de Honolulu
ELS WIKIS

Un o una wiki (del hawaià wikiwiki, ràpid) és un lloc web col·laboratiu, que pot ser editat des del navegador pels usuaris. Els usuaris d'un wiki poden d'aquesta manera crear, modificar, enllaçar i esborrar el contingut d'una pàgina web, de forma interactiva, fàcil i ràpida. Una de les wikis més conegudes és la Wikipedia [1].
Les característiques de les wikis, les converteixen en una eina efectiva per a l'escriptura col·laborativa i eficaces per a la gestió del coneixement.
D'acord amb Renée Fountain, alguns dels valors pedagògics que tenen els wikis són:
 • Els Wikis són democràtics: Permeten als usuaris crear i editar qualsevol pàgina en un lloc web és motivador ja que fomenta l'ús democràtic del web i promou la redacció de contingut per usuaris no tècnics.
 • Els Wikis incorporen la noció de contingut dinàmic en contínua actualització: La immediatesa del procés d'edició del contingut, facilita als usuaris aportacions contínues al corpus textual del document wiki.
 • La tecnologia Wiki promou l'escriptura: El format hipertext simplificat dels wikis permet concentrar-se en el contingut textual, és a dir en el procés d'escriure, sense les distraccions associades a les floritures d'altres programaris d'edició de text. La manca o limitació d'imatges també permet un major èmfasi en la redacció de contingut textual de qualitat.
 • Els Wikis faciliten l'autoria distribuïda de documents públics:
  Cocrear és complex, tant en el món real com en el virtual. Malgrat aquesta complexitat, els wikis han demostrat el seu potencial per generar documents de gran abast de forma col·laborativa.
 • Els Wikis amplifiquen la interacció: Amb els wikis es recuperen alguns dels trets del llenguatge oral, com els d'apropiació i recreació, i també maximitzen els avantatges de la paraula escrita com la reflexió, la recensió, la publicació de resultats acumulatius.
 • Els Wikis promouen la negociació: Els fòrums o espais de discussió que tenen associats molts wikis, eduquen en el debat obert, l'argumentació i contraargumentació promouen la cerca del consens i la presa de decisions de forma no jeràrquitzada.
 • Els Wikis faciliten l'edició col·laborativa i oberta: Tot el que s'escriu és sotmès a escrutini constant de la comunitat. L'edició mutualitzada de contingut pot millorar la qualitat de les idees exposades. El discurs i les modificacions queden explícites, els canvis del redactat deixen traça i es pot seguir perfectament l'evolució del discurs.
 • Els Wikis generen patrimoni cultural col·lectiu durable: La majoria de treballs escolars que es proposen als centres educatius tenen audiències molt limitades (normalment únicament el professor) . Quan un treball escolar té una dimensió pública àmplia i té una vocació de permanència, adquireix una altra dimensió per als alumnes. Escriure per a una audiència "real" és més motivador i comporta una major autoexigència, també pot induir l'aprenentatge de millors competències comunicatives.
 • Els Wikis promouen el voluntariat: Els valors del treball voluntari són inherents a molts projectes wiki. El professorat ha de buscar mecanismes per valorar i avaluar, qualitativament i quantitativa, les aportacions de l'alumnat en projectes com la Viquipèdia.
 • Els Wikis i l'anonimat responsable: Cal fomentar l'ètica de la participació positiva a les comunitats wiki. L'anonimat que faciliten molts wikis, ha de ser emprat de forma responsable per preservar la privacitat, no com a mecanisme d'impunitat.


Tutorial wikispaces

APLICACIONS DIDÀCTIQUES DELS WIKIS
Algunes propostes per la utilització dels wikis a l'aula:
 • Construcció de projectes col·laboratius on l'alumne/a participa en la construcció de petites enciclopèdies sobre temes de llengua o d'altres.
 • Construcció de projecte coneixement: cada alumne/a construeix una part del tema. La vida d'un escriptor. El comentari de text d'una novel·la.
 • Treballs de creació col·laborativa que fomentin el sentiment de comunitat.
 • Narrativa: wikinovel·la, narracions individuals, apadrinar paraules.
 • Monografies: recursos, investigació, fotografies, vocabulari.
 • Recull d'entrevistes i opinions sobre temes concrets.
 • Viatges: síntesi, enllaços, desenvolupament.
 • Poemes: llista, ordenar versos, vida del poeta.
 • Recopilatoris: àudio, vídeo, imatges, ciutats.
 • Catalogació de recursos i llocs d'interès, ressenyes bibliogràfiques, resum d'articles de premsa relacionats amb la matèria.
WIKISEL MOODLE

Moodle és un programa que té com a objectiu crear entorns virtuals d'ensenyament i aprenentge, és a dir, produir i gestionar cursos basats en internet.
tutorial Moodle

APLICACIONS DIDÀCTIQUES
 • El docent construeix nou coneixement o unitats didàctiques i a l'hora interacciona amb l'alumnat

MOODELS


MARCADORS SOCIALS


és un servei de marcatge social en línia que ens permet desar, etiquetar, anotar i compartir els nostres llocs favorits (URLs).
Els més coneguts són:
Delicious MisterWrong.

external image delicious.png

Tutorial i curs sobre els marcadors socials

Els marcadors ens ofereix als docents moltes possibilitats:
Podem etiquetar i compartir els nostres llocs educatius preferits
Podem organitzar les nostres adreces d'interès per matèries, nivells o temes
Podem organitzar les nostres adreces d'interès per a compartir-les amb alumnes o companys i companyes

APLICACIONS DIDÀCTIQUES
 • Fer que els alumnes facin una cerca per etiquetes (a la caixa de cerca) usant paraules pròpies de la vostra matèria i nivell. Caldrà escollir tres adreces que continguin informació rellevant i fer-ne un comentari. Al resultat de la cerca, ens hi podrem sindicar (docents i alumnes) via RSS, d'aquesta manera estarem informats puntualment dels canvis que s'hi produeixin.
 • Mirar la relació d'etiquetes més populars a http://delicious.com/tag/. Observareu que quasi totes estan en anglès, però, evidentment no hi són totes. Feu comentar el motiu de les mides de les etiquetes i per què creuen que tants usuaris puguin coincidir a etiquetar amb les mateixes paraules.
 • Provar la cerca per etiquetes combinades usant la sintaxi següent: http://delicious.com/tag/math+education o en català http://delicious.com/tag/matematiques+educacio. Observeu i comenteu els resultats de les cerques.

La web 2 és un recullde programes.
Idees sobre Skype
tutorials catalans