GUIÓ

1
Introducció i sensibilització
2
Internet-Navegadors
3
Portals educatius-web docents
4
ENTORNS DE EDICIÓ I GESTIÓ DE CONTINGUTS:
Blocs,wikis,moodle
Marcadors socials.Delicius,
5
GENERADORS D’ACTIVITATS : jclics,hot potatoes, webquest, caceres.
3
EDITORS I GESTORS D’IMATGES. Picassa,
4
MULTIMÈDIA: ÀUDIO (podcasting) mp3,
5
MULTIMEDIA: VÍDEOS
6
UTILITATS WEB2
-mapes de conceptes i linies del temps.
-georeferenciació
-personatges virtuals. -còmic
-murals digitals.Glogster.
-murals col.laboratiu.Wallwisher
-llibres digitals.
7
Videos conferències : skipe.
8
Kid docent-adreces
Lectors de feeeds.Google readers.
9
Compartir amb altres docents.Google grups, Ning, Fòrum xtec.

Ordinadors a les aules- La clau és la metodologia on PhotoPeach